Vår rekryteringsprocess

Ambassadörer_rekrytering_1920x1000.jpg
Vår rekryteringsprocess är utformad för att identifiera om du är vår nästa kollega samtidigt som du får en möjlighet att avgöra om ESEM är rätt utmaning för dig.
Din ansökan
Den första kontakten med dig som kandidat är ofta ditt CV och personliga brev och vi läser kontinuerligt alla ansökningar som kommer in. Tänk på att ditt CV eller personliga brev bör utformas efter vad vi frågar efter i annonsen så vi snabbt kan se de meriter du vill lyfta fram som är relevanta för tjänsten. Du söker våra tjänster här.

Urval
Vi går löpande igenom alla ansökningar och om du är en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kommer vi kalla dig till en första intervju. Är du inte en av dem som gått vidare till den första intervjun får du återkoppling via mail. Vårt mål är att återkoppla inom ca 2 veckor efter den sista ansökningsdagen.

Intervju
Vid en första intervju får du som kandidat möjlighet att lära känna vårt företag lite bättre samt att vi får en möjlighet att träffa personen bakom CV:t. Förbered dig gärna inför intervjun. Här finner du lite tips inför din intervju. Hur lång tid det tar att få återkoppling efter intervjun beror lite på hur rekryteringsprocessen ser ut men den som håller intervjun ger dig information om vad du kan förvänta dig.

Testning/Intervju 2
Är du en av de sökande som vi ser som slutkandidat kallas du till ytterligare en intervju där du får träffa rekryterande chef. Vid intervjutillfälle 2 kan du även bli tillfrågad om att genomgå arbetspsykologiska test, begåvningstest eller att avlägga ett arbetsprov.

Referenstagning
Inför ett erbjudande om anställning vill vi prata med två till tre av dina tidigare kollegor/chefer.

Erbjudande om anställning
Sista steget i vår rekryteringsprocess är att du får ett erbjudande om en anställning hos oss.