Dan bytte elbasen mot elnätsbranschen

Dan Jisei_1920x1000.jpg

Från jobb som frilansande musiker – till marknadsingenjör inom elnät. Dan Jisei gjorde en helomvändning i yrkeslivet i samband med att han blev förälder.
– Inom elnät finns trygga anställningar med goda villkor. Dessutom får jag utlopp för min kreativitet även här. Vi ingenjörer är problemlösare, säger Dan Jisei.

Hur kommer det sig att du blev just marknadsingenjör inom avdelningen elnät?
– Musiken har alltid haft en stark närvaro i mitt liv. På sätt och vis var det just musiken som ledde mig till jobbet på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM. Jag har sedan högstadiet spelat elbas i olika band. Efter gymnasium med musikinriktning gjorde jag lite ditten och datten, som ledde vidare till jobb som frilansande musiker. Men så fick jag och min fru Lisa barn. Det gjorde att jag började fundera på ett yrke där jag slapp vara borta så mycket hemifrån. Två trummiskollegor rekommenderade jobb inom elnät. Och det var ju ett superbra tips! Efter två år på Västerås Yrkeshögskola var jag redo att arbeta inom elkraftsbranschen. Min praktik gjorde jag på ESEM. Efter att praktikperioden var slut hörde chefen av sig och undrade om jag var intresserad av en anställning. Det var jag förstås – jag trivdes på bolaget från dag ett.

Vad innebär din yrkesroll?
– Jag jobbar med allt från säkerhetsfrågor och kundärenden till vissa HR-frågor. På avdelningen nätmarknad följer vi upp hur mycket kraft Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB Strängnäs Energi köper in från regionnätet. Jag har mätningsansvar, vilket bland annat betyder att jag är beställare internt mot vår mätavdelning. Variationen är viktig för mig, den gör att mitt jobb aldrig blir tråkigt.

Vad är fördelarna med att jobba inom elnätsbranschen?
– Det här är ett spännande område, där det hela tiden händer mycket. Allt ska bli grönt samtidigt som teknikutvecklingen är snabb. Elnäten blir allt smartare. Hela marknaden kommer att göra kullerbyttor under de närmaste fem åren för att anpassa sig till kundernas behov av att ha ständig tillgång till ett stabilt, säkert och grönt elnät samt ett välfungerande stadsnät. Dessutom måste elnätet bli mer flexibelt, så att det kan ta emot kraft från mikroproduktion på ett smidigt sätt. Jag tycker att utvecklingen är spännande.