Vi arrangerar EBR Metod- och maskindagar 2022

Tillsammans med Energiföretagen Sverige och EBR arrangerar vi EBR Metod- och maskindagar 17-20 maj 2022 i Eskilstuna. Ett stort event som sedan många år tillbaka arrangeras vart fjärde år. På mässan får elnätsföretagens personal umgås med kollegor från hela landet och titta på den senaste tekniken inom branschen. 

  • EBR Metod- och maskindagar är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp för elnätspersonal från hela Sverige.
  • Mässan arrangeras var fjärde år i olika städer och genomförs 17-20 maj 2022 i Vilsta i Eskilstuna.  
  • Syftet med mässan är att varje deltagare via styrda visningar får se det senaste av modern teknik för eldistributionsanläggningar.
  • Även ett antal studenter och skolelever kommer att bjudas in till mässan. 

EBR står för ElnätsBranschens Riktlinjer och är ett registrerat varumärke som ägs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. EBR:s olika anvisningar beskriver hur det svenska elnätet ska byggas och underhållas på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Du som är verksam i branschen kan läsa mer om mässan och anmäla dig här

Se vad deltagare tyckte om EBR Metod- och maskindagarna 2018