Aktuella upphandlingar

Våra upphandlingar regleras av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (SFS 2007:1092), LUF. Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Visma Tendsign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Som leverantör lämnar du anbud direkt i systemet. 

Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Visma TendSign och du kan också via verktyget prenumerera på nyannonserade upphandlingar. Du kan jobba med anbudet i TendSign fram till klockan 23.59 sista anbudsdagen.

Tips till anbudslämnare

Vi har listat några tips för att arbeta med förfrågningsunderlaget och att du som leverantör enklare ska lyckas med ditt anbud. 

Samordnade upphandlingar

Vissa upphandlingar samordnas med Eskilstuna kommun och dess bolag. Vill du ta del av aktuella upphandlingar så annonseras de på följande platser:

Om oss

Vi är ett unik driftbolag som tillsammans ser till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs kommun.