Upphandlingar

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö använder sig av Visma TendSign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet. Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Visma TendSign.

Här ser du våra pågående upphandlingar. Du har också möjlighet att via Visma TendSign prenumerera på nyannonserade upphandlingar.

Tips till dig som anbudslämnare hittar du här.