Marknad & Försäljning

Marknad och försäljning.jpg

Daglig dialog med kunder och invånare

Övergripande uppdrag för vårt affärsområde Marknad & Försäljning är att marknadsföra och sälja EEMs och SEVABs tjänster och nyttigheter till privatpersoner och företag.

För att göra detta så effektivt som möjligt är affärsområdet, utöver Krafthandel, uppdelat i tre specialiserade avdelningar: Försäljning, Kommunikation och Kundcenter. Avdelningarna kompletterar varandra och jobbar tätt ihop med att formulera och föra ut våra budskap och affärsmässiga erbjudanden samt att ta hand om nya och befintliga kunder.

 

AVDELNINGAR

Försäljning
På försäljningsavdelningen arbetar vi med att sälja hela EEMs och SEVABs utbud av tjänster, framför allt till företag och organisationer. Här bedriver vi även affärsutveckling för hela koncernen.

Kundcenter
Inom avdelningen Kundcenter finns två kundservicefunktioner – en i Eskilstuna och en i Strängnäs – där vi tar hand om och hjälper våra kunder. Vi ansvarar för fakturering, betalningsbevakning och bistår kunderna vid byte av elleverantör samt bemannar våra receptioner. I vårt uppdrag ingår även diarieföring och arkivhantering.

Kommunikation
På avdelningen Kommunikation ansvarar vi för text och formgivning av information, reklam, marknadsföring och PR samt planering och genomförande av event. Vi har även det strategiska och övergripande ansvaret för att vårda och utveckla våra tre varumärken med hjälp av grafiska manualer.