Sammanträdesdagar 2020

Här hittar du datum för årets styrelsesammanträden

  • 12 februari
  • 20 april
  • 15 juni
  • 26 augusti
  • 22 - 23 september
  • 28 oktober
  • 25 november