Sammanträdesdagar 2019

Här hittar du datum för årets styrelsesammanträden

  • 13 februari
  • 17 april
  • 20 juni
  • 28 augusti
  • 24 - 25 september
  • 30 oktober
  • 28 november