Vi som arbetar på ESEM

Karin Öman_1920x1000.jpg
När människor i allmänhet får rangordna vad som är viktigt med sina jobb kommer alltid trivseln högt upp. När vi på ESEM har gjort interna undersökningar visar de tydligt att våra medarbetare trivs väldigt bra hos oss.


De trivs bland annat tack vare fin kamratskap, god stämning och stark laganda. Andra trivselskapande faktorer som våra medarbetare nämner är frihet under ansvar, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter, högt i tak och goda möjligheter till personlig utveckling. För oss är alla dessa faktorer lika viktiga. Det bidrar till en positiv känsla som vi värnar om.

Här berättar våra medarbetare varför de trivs på ESEM och hur deras arbetsdagar ser ut.