Förstudie inför upphandling

Inför en upphandling genomförs en förstudie med tillhörande marknadsanalys. Detta gör vi för att skaffa oss kunskap om vad marknaden har att erbjuda samt kunna utforma relevanta krav och villkor i upphandlingsunderlaget. Förstudien kan genomföras på olika sätt. De aktuella metoderna hos oss är Request for information (RFI) och Leverantörsdialoger. 

Request for information (RFI)

Request for information (RFI), är ett sätt att samla in information om produkter och tjänster på marknaden. Det är en dialog där vi som upphandlandare skickar ut skriftliga frågor till företag, som i sin tur får möjlighet att lämna information om sina produkter och tjänster. Frågorna i en RFI kan till exempel handla om upplägg och processer, kravformuleringar, utvärderingsmodeller, logistikupplägg eller kontraktsvillkor.

En RFI kan skickas ut på olika sätt, men det är främst som utskick direkt till flera företag eller annonsering på liknande sätt som en aktuell upphandling. Annonseringen sker i registrerade annonsdatabaser vilket är samma plats som upphandlingar annonseras i övrigt. Vi använder Mercell Opic som du hittar här.

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!