Bli leverantör

Är du intresserad av att bli en av våra leverantörer? Kul! För att bli leverantör till oss behöver du lämna anbud i en upphandling eller lämna pris i en direktupphandling. Vi gör löpande upphandlingar inom områdena vatten och avlopp, elnät, stadsnät, energi, återvinning, marknad och försäljning, service, samt IT och stab. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster löpande inom ett ramavtal eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett tillfälle.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) är driftbolag för Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB). Vi utför samtliga upphandlingar för EEM och SEVAB. Vi har även ett antal gemensamma upphandlingar med Eskilstuna och Strängnäs kommuner samt de kommunala bolagen.

Aktuella upphandlingar

I Mercell Tendsign finns komplett förfrågningsunderlag att hämta.

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Gemensamma anbud

För att även mindre företag ska kunna delta i stora upphandlingar är det möjligt att samarbeta och lämna gemensamma anbud.

Samarbete inom kommunerna

Vi har goda samarbeten med både Eskilstuna och Strängnäs kommun och de kommunala bolagen.

Hållbar upphandling

För oss på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är det viktigt att våra upphandlingar är så hållbara som möjligt.

Fakturering

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du som levererar varor eller tjänster till oss information om hur du fakturerar.

Om upphandling

Det finns mycket att sätta sig in i när det handlar om upphandling. Här har vi samlat information om lagstiftningen och hur upphandlingsprocessen ser ut hos oss.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!

Om oss

Vi är ett unikt driftbolag med cirka 600 kunniga och yrkesskickliga människor. Tillsammans ser vi till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs.