Bli leverantör

Är du intresserad av att bli en av våra leverantörer? Kul! För att bli leverantör till oss behöver du lämna anbud i en upphandling eller lämna pris i en direktupphandling.

Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster löpande inom ett ramavtal eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett tillfälle. Vi gör löpande upphandlingar inom följande områden: Vatten och avlopp, Elnät, Stadsnät, Energi, Återvinning, Marknad och försäljning, Service samt IT och stab.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) är driftbolag för Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB), därför utför ESEM samtliga upphandlingar för EEM och SEVAB. Vi har även ett antal gemensamma upphandlingar med Eskilstuna och Strängnäs kommuner samt de kommunala bolagen.

Om upphandling

Det finns mycket att sätta sig in i när det handlar om upphandling. Här har vi samlat information om lagstiftningen och hur upphandlingsprocessen ser ut hos oss.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!

Hållbar upphandling

För oss på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är det viktigt att våra upphandlingar är så hållbara som möjligt.