Den jämställda arbetsplatsen fylld med vardagshjältar

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) är det moderna driftbolaget som vet att jämställdhet och mångfald hjälper bolagets utveckling. ESEMs vardagshjältar har ett starkt engagemang för varje uppdrag. Med en gemensam teamkänsla stärks viljan och förmågan att leda utvecklingen inom energi och miljö. Välkommen till den jämställda arbetsplatsen!

ESEM är en av Södermanlands största arbetsgivare. Här ser över 600 schyssta och modiga medarbetare till att vardagen fungerar för både invånare och företag i Eskilstuna och Strängnäs. ESEM är ett driftbolag som levererar hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Som arbetsgivare vill ESEM underlätta medarbetarnas vardag så att de får en stimulerande och trivsam arbetsplats där de kan bygga framtidens smarta lösningar. Vi har pratat med ESEMs affärsområdeschefer som ger oss en inblick i livet på ESEM.

Anna-Åsa Hellström

Affärsområdeschef Elnät

Vad gör ni på Elnät?
– Som elnätsföretag jobbar vi för att alla som är uppkopplade på vårt nät ska ha el i sina uttag. Just nu jobbar vi även mycket med den gröna omställningen. Vårt arbete handlar om att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling, för oss och för våra barn.

Hur är det att jobba hos er?
– Vi jobbar nära kunder och ägare, vilket ger förståelse för deras perspektiv. Gillar man utmaningar, utveckling och problemlösning ska man jobba hos oss. Elnät är lite komplext, det är hög förändringstakt, och frågor som digitalisering och automatisering står högt på agendan.

”Vi jobbar aktivt med jämställdhet och har många jämställda ledningsgrupper. Det är ett viktigt arbete eftersom det bidrar till en förbättrad mångfald. Mångfald hjälper oss att fatta bättre beslut, och det bidrar dessutom till en roligare arbetsplats!”

Anna-Åsa Hellström
Affärsområdeschef Elnät

Ida Elings Högberg

Affärsområdeschef Stadsnät

Vad gör ni på Stadsnät?
– Vår uppgift är att leverera ett robust och driftsäkert stadsnät till kommuninnevånarna. Vi är med och bidrar till samhällsutvecklingen i Eskilstuna och Strängnäs vad gäller teknik och utvecklingen av kommunikationslösningar och fiber.

Hur är det att jobba hos er?
– Många som jobbar här har varit med från första början när stadsnätet föddes, och det finns en stolthet i att vi får vara med och bidra till samhällsutvecklingen så som vi gör. Vi är ett litet affärsområde, så vi kommer varandra nära och alla ställer upp för varandra. När det kommer till själva arbetet är det väldigt varierande. Det handlar så klart mycket om teknik, men även kundkontakt och snabbtänkt problemlösning, så det är ett brett spektrum.

”Att vara ledare i ett kommunalt bolag med politiskt styre är utvecklande och utmanande. Vi måste hela tiden vara beredda att anpassa oss efter rådande direktiv. Men det finns en trygghet på ESEM i den goda sammanhållningen mellan ledarna. Hjälpen finns alltid bara ett samtal bort.”

Ida Elings Högberg
Affärsområdeschef Stadsnät

Kent Briby

Affärsområdeschef Återvinning

Vad gör ni på Återvinning?
– Vi har en nyckelroll i ESEMs miljöarbete och ger kommuninnevånarna rätt möjligheter att sortera sitt avfall så att det kan förädlas. Vi är med i framkant i utvecklingen av kommunens miljöarbete och jobbar med beteendeförändring och nya tekniska lösningar. Vi har bland annat tagit fram ett system för optisk färgsortering och startat upp ReTuna Återbruksgalleria.

Hur är det att jobba hos er?
– Stämningen här är öppen och kamratlig, och arbetet kräver ett tätt samarbete mellan alla medarbetare. Vi har en kultur där vi kan utvecklas och utforska nya roller och utbildningar, så det finns alltid nya vägar fram för den som vill. Historiskt är det ett mansdominerat område, men nu blir allt fler kvinnor återvinningsarbetare. Det tycker jag är bra!

”På ESEM genomsyras ledarskapet av tillit. Vi har ingen detaljstyrning, utan vi sätter upp gemensamma mål. Så länge vi jobbar mot målen kan vi arbeta ganska fritt.”

Kent Briby
Affärsområdeschef Återvinning

Karin Ols

Affärsområdeschef Vatten/Avlopp

Vad gör ni på VA?
– Jag har förmånen att få leda ett affärsområde som ansvarar för allt det kommunala vattnet i Eskilstuna och Strängnäs. I vårt uppdrag ingår att distribuera vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, och att ta emot och rena avloppsvattnet innan det går tillbaka ut i Mälaren. Vi jobbar både operativt för att bibehålla VA-nätet vi har idag och strategiskt för att kunna tillgodose morgondagens krav.

Hur är det att jobba hos er?
– Vi har en stor mix av olikheter bland medarbetarna som är väldigt gynnsam, och det är något vi jobbar aktivt för att främja. Jag har varit ledare för flera olika arbetsgivare, och det team jag leder på ESEM är engagerat och duktigt. VA handlar i grunden om att vårda miljön, och jag känner att alla förstår vad deras arbete innebär, vilken viktig del i kedjan de är. Alla roller och befattningar krävs för att bolaget ska fungera idag och i framtiden.

”Jag ser det som en förmån att få jobba i ett bolag som har miljö och hållbarhet i fokus. Vi är med och bygger det samhälle som vi alla vill bo och verka i, både idag och imorgon.”

Karin Ols, Affärsområdeschef Vatten/Avlopp

Lotta Lejdberg

Affärsområdeschef Energi

Vad gör ni på Energi?
– Vi producerar och levererar fjärrvärme, fjärrkyla och el, samt förädlar biogas för bussar och bilar. Energivärlden är oerhört komplex idag och spännande att vara en del av. Samtidigt är det vi levererar direkt samhällsviktigt för att människor inte ska frysa – vi måste vara stabila och pålitliga oavsett hur komplex världen omkring oss blir.

Hur är det att jobba hos er?
Det jag tycker är häftigast med att vara här är att få ge ett avtryck hållbarhetsmässigt och samtidigt ta ett samhällsviktigt ansvar. Sedan har vi ett fantastiskt team också. Vi har en kultur där vi alltid känner att vi har varandra. Det finns en hjälpsamhet här som inte är unik bara för oss, men den känns unik eftersom den är så stark. Alla vill vara aktiva medarbetare. Det gör det lätt för mig att känna mig trygg som ledare.

”För 23-24 år sedan var jag den första kvinnan som började jobba på värmeverket. Idag har vi en ledningsgrupp med en jämn fördelning av kvinnor och män, där jämställdhetsarbetet finns inbyggt i ESEMs grund.”

Lotta Lejdberg
Affärsområdeschef Energi

Möt fler vardagshjältar

”Det är mycket som gör att jag trivs på ESEM! Framförallt handlar det om den positiva stämningen som alltid finns här. Oavsett vem jag möter blir jag alltid bemött med ett leende.”

Emma Göhle, HR-koordinator

"Vår sammansättning och sammanhållning bidrar till hög trivsel vilket i sin tur gör jobbet extra roligt och utvecklande.”

Anna Calo, Avdelningschef Planering

”Att få möjligheten att utvecklas är något jag värderar högt och det är en av många fördelar med att arbeta på ESEM, dessutom har jag många fantastiska kollegor som gör min vardag mycket roligare.”

Emil Fritzell, Key Account Manager

Anna Calo med medarbetare i bakgrunden.

Bli en vardagshjälte

För att våra två kommuner ska fungera i vardagen behövs just du med dina kunskaper och erfarenheter. Välkommen att vara en del av ett modernt bolag med schyssta och modiga kollegor.