Kontakta upphandling

Vi på upphandling arbetar för att säkerställa att vi har de kontrakt som krävs för att alla medarbetare inom bolaget ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Det omfattar upphandlingar inom områdena vatten och avlopp, elnät, stadsnät, energi, återvinning, marknad och försäljning, service, samt IT och stab. Det innebär att vi genomför både entreprenadupphandlingar och upphandling av varor och tjänster. Varje upphandlare har sitt eget ansvarsområde. Kontakta gärna respektive upphandlare om du har några frågor!

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Sofi.

Sofi Engström Upphandlingschef

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Paula.

Paula Karlsson Ansvarig upphandlare entreprenad

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Ida.

Ida Vahlqvist Ansvarig upphandlare varor/tjänster

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Per.

Per Ericsson Strategisk bränsleinköpare

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Karl-Johan.

Karl-Johan Melin Upphandlingskoordinator

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Edvin.

Edvin Antsvee Studentmedarbetare

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Mathilde.

Mathilde Stavehaug Ansvarig upphandlare IT- och system

Porträttbild på ESEM-medarbetaren Jessica.

Jessica Rasmus Upphandlingsstrateg

Kontakta upphandling

Begäran om utlämnande av handling samt begäran om prisjustering sker via mejl till upphandling@esem.se.

Samordnade upphandlingar

Vissa upphandlingar samordnas med Eskilstuna kommun och dess bolag. Vill du ta del av aktuella upphandlingar så annonseras de på följande platser:

Aktuella upphandlingar

I Mercell Tendsign finns komplett förfrågningsunderlag att hämta.

Bli leverantör

Välkommen att lämna ett anbud om att bli leverantör till oss genom att delta i en upphandling!

Om upphandling

Det finns mycket att sätta sig in i när det handlar om upphandling. Här har vi samlat information om lagstiftningen och hur upphandlingsprocessen ser ut hos oss.