Som utredningstekniker ser Alvina vatten som en kraft att räkna med

Osäker på vad du ska välja för utbildning? Ett hett tips är att plugga till VA-projektör! Alvina Rickardsdotter, 22 år, gjorde det och har inte ångrat sig en sekund.

Bild på Alina Rickardsdotter.

”Det gäller att skapa platser i våra städer för avrinning – då får vattnet någonstans att ta vägen istället för att samlas och orsaka översvämningar.”

 

Alvina Rickardsdotter, utredningstekniker inom Vatten & Avlopp

Vattenhantering är en del av klimatfrågan

- Det var en slump att det blev vatten och avlopp, VA, – men det känns så rätt. Vatten är en kraft att räkna med, det är både häftigt och läskigt.

Tajmingen kunde inte vara bättre. Branschen skriker efter folk på grund av stora pensionsavgångar. Samtidigt är VA-frågor i allmänhet – och dagvattenfrågor i synnerhet – extra mycket på tapeten efter sommarens skyfall, som ställde till stora problem bland annat i Gävle.
– Klimatfrågan är på riktigt. Nu måste vi alla hjälpas åt att lösa de problem som dyker upp. Ett av dem handlar om dagvattenhantering och att säkra våra städer så att de klarar framtida skyfall, säger Alvina.

En kraft vi måste rätta oss efter

I hennes arbetsuppgifter som utredningstekniker ingår att undersöka hur det gick vid de kraftiga regn som drabbade Eskilstuna och Strängnäs i maj 2021.
– Där finns flera frågor att borra i. Vems är ansvaret när en källare översvämmas? Och vad kan vi göra för att minska dessa händelser? Många har en fin hemmabio med dyr elektronikutrustning i källaren. Eller så förvarar man sina minnen, som fotoalbum eller prylar från barnens uppväxt där. Då gäller det att man tänker till och säkrar sina värdefulla saker.

Skyfallssäkring av våra städer handlar till största del om smart stadsplanering.
– Nya bostäder ska inte byggas vid lågpunkter. Vattnet är en kraft som vi måste rätta oss efter. Det flödar dit det vill, säger Alvina.

En annan utmaning när våra städer växer är att de hårdgjorda ytorna, framför allt asfalt, blir allt fler och större.
– Det gäller att skapa platser i våra städer för avrinning – då får vattnet någonstans att ta vägen istället för att samlas och orsaka översvämningar. Vi gör väldigt mycket redan. I Eskilstuna har vi Sveriges största anlagda våtmark, många dammar och parker. Men vi behöver bli ännu bättre! Här finns massor att göra och det är så spännande att få vara med på den resan.

Dagvattenbrunnarna – en viktig del av vattensystemet

  • De finns lite överallt på våra gator, är till för att leda bort dagvatten så att det inte ska bli översvämningar. Tyvärr hamnar det också en hel del annat i dem som inte är lämpligt. Cigarettfimpar är vanligt. Förutom att fimpen innehåller kadmium som är giftigt för vattenlevande organismer så bryts filtret på cigaretten ner till mikroplaster.
  • Dagvattnet leds direkt ut i vattendrag och sjöar via dagvattenledningarna. När det slängs fimpar, snusprillor och övrigt skräp på marken och dessa spolas ner i markbrunnarna blir det vatten som vi badar och fiskar i förorenat.
Bild på Alina Rickardsdotter framför sin dator på jobbet.

In bakom kulisserna med stadens hjältar

Möt fler medarbetare som får vardagen att fungera för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs. 

Katarina vill ge kunden det där lilla extra

Katarina möter och hjälper våra kunder och medarbetare dagligen i hennes roll som kundkommunikatör.

Anders kör inte sopbil - han kör en värdetransport

I över trettio år har Anders hämtat Eskilstunabornas avfall. Det har hänt en hel del under de åren, inte minst arbetsmiljömässigt, och Anders stortrivs fortfarande.

Pagge bidrar till en uppkopplad vardag

Sen 2003 har Pagge arbetat som fibertekniker och förutom att ge invånarna en uppkopplad vardag uppskattar han den goda stämningen inom ESEM som är viktig för trivseln.
Maria Styrlander med en medarbetare i bakgrunden på en återvinningscentral.

Bli en vardagshjälte

För att våra två kommuner ska fungera i vardagen behövs just du med dina kunskaper och erfarenheter. Välkommen att vara en del av ett modernt bolag med schyssta och modiga kollegor.