Om offentlig upphandling

När man ska lämna anbud i en offentlig upphandling är det mycket man måste ha koll på och sätta sig in i. För att underlätta för dig har vi samlat information som har med offentlig upphandling att göra.

Upphandlingslagstiftning

Offentlig upphandling styrs av upphandlingslagstiftningen.

Inköpsprocessen

Här kan du läsa om hur inköpsprocessen ser ut hos oss och vad som ingår i varje steg.

Dialog om upphandling

En dialog kan föras före, under och efter en upphandling. Vi använder oss av två dialogformer.

Bli leverantör

Välkommen att lämna ett anbud om att bli leverantör till oss genom att delta i en upphandling!

Aktuella upphandlingar

I Mercell Tendsign finns komplett förfrågningsunderlag att hämta.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!