Vi finns för att din vardag ska fungera

Här arbetar cirka 600 kunniga och yrkesskickliga människor. Alla medarbetare ser till att vardagen fungerar för både invånare och företag i Eskilstuna och Strängnäs. Vi levererar produkter och tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Hos oss finns ett starkt engagemang för varje uppdrag, dessutom både vilja och förmåga att leda utvecklingen inom energi och miljö.

0 t INVÅNARE
Cirka 0 ANSTÄLLDA
0 YRKESROLLER
Omsätter 0 MILJARDER

Att skapa en vardag för framtiden

Det finns många bevis för att vi tänker nytt och antar utmaningar. Vi ligger långt fram i utvecklingen inom flera områden. Vi var till exempel först i Sverige med att sälja miljövarudeklarerad el. Vi var bland de första i Sverige som såg till att få ett högeffektivt stadsnät. Vår unika färgsortering med sju olika sorteringspåsar var den första och största i Europa. ReTuna Återbruksgalleria är Sveriges, och kanske världens, första galleria för återbruk av gamla saker. Vid Ekeby Reningsverk har vi skapat Sveriges första och största konstgjorda våtmark. Ett uppskattat rekreationsområde och ett levande naturområde för djur­ och växtliv. Redan idag bygger vi framtidens smarta lösningar inom energi och miljö. De grundar sig på vår gedigna erfarenhet och kunskap. Och på vår strävan efter utveckling.

Bild på hand under rinnande vatten

Vår affärsidé

Tillsammans är vi det ledande energi- och miljötjänsteföretaget.

Bild på vuxna som gungar ett barn mellan sig

Vår vision

Vi skapar hållbart värde i allt vi gör.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

All personal arbetar under det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) som ägs och drivs av Eskilstuna Energi & Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB). EEM och SEVAB ägs av Eskilstuna Kommunföretag AB respektive Strängnäs Kommunföretag. Förutom sina egna varumärken äger EEM och SEVAB anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag.

I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna. I Strängnäs Kommunföretag ingår SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB. 

Fakta om ESEM

VD: Kjell Andersson

Antal anställda: Cirka 600 (2023)

Huvudkontor: Kungsgatan 86, Eskilstuna

Omsättning: 1,9 miljarder kronor (2023)

Affärsområden: Elnät, Stadsnät, Elhandel, Energi, Återvinning, Vatten och Avlopp, Kund och Affär. 

Funktioner: VD, HR, IT, Säkerhet, Ekonomi & Upphandling, Internservice, Fastighet och Strategi & Utveckling. 

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.

Press

Kom i kontakt med vår pressfunktion och hitta pressmaterial för våra bolag.

Styrelse

Kom i kontakt med våra styrelseledamöter och läs protokollen från de senaste styrelsesammanträdena.