E-fakturor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du som levererar varor eller tjänster till oss information om hur du fakturerar.

Elektroniska fakturor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. 

Lagkravet att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjats efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Även bilagor kan bifogas med e-fakturan. Observera att PDF inte är ett godkänt format. När du skickar e-faktura kan du göra det via ditt ekonomisystem eller en webbaserad fakturaportal. Kostnaden för att skicka e-fakturor varierar beroende på lösning. Många lösningar är gratis för den som skickar få fakturor.

Kanaler för elektroniska fakturor

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö har Visma Proceedo som operatör. Vi kan ta emot från samtliga operatörer som utgör accesspunkt inom Peppol, via Visma Proceedo/Commerce, via InExchange och samtliga operatörer som Visma Proceedo har samtrafiksavtal med.

Kommunikation via Peppols infrastruktur

Vi tar helst emot fakturor (Peppol BIS Billing 3) via nätverket Peppol.

Om ni inte redan fakturerar via Peppol, bör ni stämma av med leverantören av ert affärssystem om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket. Här kan ni se lista över operatörer hos Peppol. 

Kommunikation via VAN-tjänst

Svefaktura 1.0 tas emot via Visma Proceedo (standardkanal). Försäkra er om att er VAN-tjänst har samtrafiksavtal med vår operatör, Visma Proceedo. Vi tar även ta emot EDIFACT fulltextfaktura via Visma efter överenskommelse.

Vi har även avtal med Inexchange för att ta emot e-faktura. Väljer ni att sända via InExchange finns mer information hur ni kommer igång på hemsida. 

Faktureringsuppgifter

Här finns våra faktureringsuppgifter för e-fakturor samlade. 

Företag
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Mottagarkoder 
PEPPOL-ID: 0007:5569357501

Organisationsnummer: 556935-7501

GLN: 7381036508160

Operatör/VAN-tjänst
Visma
InExchange

Fakturareferens
Alla fakturor ska märkas med fakturareferns, ange för- och efternamn.

Observera att samlingsfakturor ej är godkända. 

Kontakta oss

Har ni sällan eller bara ett fåtal fakturor kommer ni snabbast igång via Visma Proceedo Supplier Center där ni kostnadsfritt kan skapa e-fakturor till oss. För information kontakta oss på proceedo@esem.se.

Om oss

Vi är ett unikt driftbolag med cirka 600 kunniga och yrkesskickliga människor. Tillsammans ser vi till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs.