Styrelse

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med kontaktuppgifter hittar du här. Här finns även årets sammanträden, protokoll och årsredovisningar. 

Porträtt på Leif Thorstenson, ordförande för ESEMs styrelse.

Leif Thorstenson Ordförande (S)

Porträtt på Jan Heiniö, 1:a vice ordförande ESEMs styrelse.

Jan Heiniö 1:e vice ordförande (M)

Porträtt på Kari Lainio, 2:a vice ordförande för ESEMs styrelse.

Kari Lainio 2:e vice ordförande (M)

Porträtt på Leif Lindström, ledamot ESEMs styrelse.

Leif Lindström Ledamot (S)

Porträtt på Seppo Vuolteenaho, ledamot ESEMs styrelse.

Seppo Vuolteenaho Ledamot (SD)

Porträtt på Tobias Gustafsson, ledamot ESEMs styrelse.

Tobias Gustafsson Ledamot (SD)

Porträtt på Lars Andersson, ledamot ESEMs styrelse.

Lars Andersson Ledamot (S)

Porträtt på Tord Tjernström, ledamot ESEMs styrelse.

Tord Tjernström Ledamot (S)

Porträtt på Joakim Hagsten, ledamot ESEMs styrelse.

Joakim Hagsten Ledamot (C)

Porträtt på Åsa Kullgren, adjungerande ESEMs styrelse.

Åsa Kullgren Adjungerande

Porträtt på Marie Bullert-Aveborn, arbetstagarrepresentant ESEMs styrelse.

Marie Bullert Aveborn Arbetstagarrepresentant

Porträtt på Mats Rehnholm, arbetstagarrepresentant ESEMs styrelse.

Mats Rehnholm Arbetstagarrepresentant

Porträtt på Marco Medina, arbetstagarrepresentant i ESEMs styrelse.

Marco Medina Arbetstagarrepresentant

Styrelsesammanträden 2024

  • 15 februari
  • 14-15 mars (gemensamma strategidagar)
  • 25 april
  • 25 april årsstämmor för ESEM samt ESEF, inklusive dotterbolag
  • 12 juni
  • 29 augusti
  • 24 oktober
  • 6 december

Om ESEM

Hos oss finns ett starkt engagemang för varje uppdrag, dessutom både vilja och förmåga att leda utvecklingen inom energi och miljö.

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.

Allmänna handlingar

Eftersom vi är ett kommunalt bolag kan du begära ut allmänna handlingar från oss.