Allt med miljön i fokus

Miljö och hållbarhet ligger oss  varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag. För oss är det viktigt att kunna vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. 

För oss är det extra viktigt att själva driften av våra ägarbolags verksamheter belastar miljön så lite som möjligt. Oavsett om det handlar om att omvandla trädgårdsavfall till jordprodukter eller att se till att slam från avloppsvatten och matavfall blir biogas som driver lokala stadsbussar. Vi har stort fokus på den yttre miljön och vår roll är att verka för en minskad miljöbe­lastning. Vi uppmärksammar även andra frågor som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling med utgångspunkt från Eskilstuna och Strängnäs med närområden. 

Varje år bidrar vi till våra ägarkommuners hållbarhetsredovisningar, där görs olika bolags hållbarhetsarbete tillgängligt och jämförbart. För Eskilstuna Energi och Miljös del ingår hållbarhetsredovisningen i Eskilstuna kommunföretags hållbarhetsredovisning och för SEVAB Strängnäs Energi rapporterar vi till Strängnäs kommun, bland annat till uppföljning av deras klimat- och energiplan. I den framgår hur vi arbetar med de globala miljömålen och med den lokala hållbarheten. Där beskrivs också hur vi arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Om ESEM

Hos oss finns ett starkt engagemang för varje uppdrag, dessutom både vilja och förmåga att leda utvecklingen inom energi och miljö.

Press

Kom i kontakt med vår pressfunktion och hitta pressmaterial för våra bolag.

Jobba hos oss

Välkommen att vara en del av ett modernt bolag med schyssta och modiga kollegor. Tillsammans ser vi till att invånarna och företaget i våra två kommuner får en fungerande i vardag.