Aktuella upphandlingar

Våra upphandlingar regleras av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Mercell Tendsign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Som leverantör lämnar du anbud direkt i systemet. 

Kommande upphandlingar 2024

Processanläggning dricksvatten (SUA)
Byggtjänst (SUA)
Panelbyte CFB

Kreditupplysningstjänster
Skadedjurstjänster
Fordonshanteringssystem
Säkerhetstjänster larm- och bevakningstjänster
Strategikonsulter
IT-konsulter
Catering till konferens och hyresgäst till restaurang Retuna
Service likriktare, elfilter och fläktar
Smörjmedel

Kameraövervakningssystem
SOC för kritiska tjänster
Utbyte styrsystem
Mätvärdeshanteringssystem SPH PGIM

Tekniska konsulter VA-arbeten (SUA)
Slamtömning Strängnäs och Mariefred
Takrenovering A-ladan KVV
Ny ICP-MS till labratoriumet i Hyndevad
Hyra av kaffemaskiner inklusive förbrukningsvaror och service
Servicebil
Vågsystem
GRC System
Massagetjänster
Överföringsledning Marv till Sarv, Totalentreprenad i Partnering
Personalbyggnad Ekeby
Ledningsanvisning med tillhörande administration i Ledningskollen
Lokalvård i Eskilstuna och Strängnäs
Avyttring fordon
Betongblock
Bentonitmatta Granbacken
2 st. lastväxlare Q1 2023
1 st. 3-facksbil Q1 2023
Transport från insamlingsstationer (ÅVS) Återvinning
Garage på Kvitten
Hissar
Webbutveckling
Informationsskärmar
Systemstöd för utvecklingssamtal
Plastpåsar till färgsortering
Driftinformationssystem

Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Mercell Tendsign och du kan också via verktyget prenumerera på nyannonserade upphandlingar. Du kan jobba med anbudet i Tendsign fram till klockan 23.59 sista anbudsdagen.

Högerklicka på den upphandling du vill läsa och välj öppna i nytt fönster. Du kan också öppna via alla upphandlingar i nytt fönster via länken till Mercell Tendsign

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Samordnade upphandlingar

Vissa upphandlingar samordnas med Eskilstuna kommun och dess bolag. Vill du ta del av aktuella upphandlingar så annonseras de på följande platser:

Om oss

Vi är ett unik driftbolag som tillsammans ser till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs kommun.