Axel ser till att vattnet når fram

Axel Lans 1920 x 1000.jpg
Axel Lans arbetar som planeringsingenjör inom Vatten och Avlopp (VA) på SEVAB. Det är han och hans närmaste kollegor som säkerställer att vattnet når fram till dig där du bor.


Vad fick dig att välja VA-branschen?

– När jag funderade på att vidareutbilda mig efter gymnasiet fastnade jag för tekniska utbildningar som hade med samhällsbyggnad att göra. Det ledde till att jag gick en femårig civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad på Luleå Tekniska Universitet. Man väljer inriktning först efter tredje året och eftersom jag inte riktigt visste vilken inriktning jag skulle välja hade jag god tid på mig att bestämma mig. Det var till slut grundkursen i VA-system och hydraulik som gjorde att jag fick upp ögonen för VA-området. I utbildningen ingick en sju månader lång praktikperiod som jag valde att göra på ett lokalt konsultföretag inom VA-teknik, där jag senare också fick anställning. Praktiken var en positiv upplevelse och bidrog till att jag bestämde mig för att fortsätta med VA som inriktning.

Vad är speciellt med ditt yrke som VA-ingenjör i en kommunal verksamhet?
– Jag jobbar med något som många tycker är självklart. Alla förväntar sig att det ska komma vatten ur kranen eller att man ska kunna spola i toaletten, men det ligger mycket arbete bakom. Att få arbeta långsiktigt med VA-frågor stimulerar mig och därför gillar jag den kommunala verksamheten. Vi planerar för ledningar som ska vara i drift i 100-150 år framåt i tiden och därför är det viktigt att vi dimensionerar näten för att klara dagens belastning, men också framtidens. Det är lite av utmaningen med det här jobbet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Jag planerar och utreder hur VA-systemet ska utvecklas och sitta ihop. Ett annat område är också att undersöka var vi ska byta ut VA-ledningar för att minska risken för att läckor ska uppstå. Mitt arbete går även ut på att göra förstudier för att kunna skapa rätt förutsättningar för olika projekt, till exempel vid projekteringar av nya områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Det innebär mycket skrivbordsarbete men även tid utomhus med besök på våra arbetsplatser.