Karin ser hållbarheten med både fjärrvärme och biogas

Karin Öman_1920x1000.jpg

Karin har ett genuint intresse för natur och miljö och är stolt över att jobba med samhällsnytta och miljöansvar. Hon uppskattar också att hon får möjlighet att utvecklas i jobbet. Hennes utbildning till energiingenjör har lett henne till olika ansvarsområden och uppgifter inom bland annat fjärrvärme samt vatten och avlopp. Sedan några år tillbaka jobbar hon huvudsakligen med biogas.


När det gäller fjärrvärme ligger Sverige i framkant och hör till de länder som har lägst utsläpp av koldioxid. Det har gett oss bättre stadsluft och dessutom ett försprång när ett gäller att nå klimatmålen jämfört med övriga Europa och världen. Inom biogas och rening av biogas till fordonskvalitet så är Sverige även där ett föregångsland. Men efterfrågan är större än tillgången, så det finns potential för ökad produktion i flera regioner. Inom båda områdena finns stora möjligheter till ytterligare förbättringar. Karin Öman har erfarenhet från båda verksamhetsområdena och ser båda som viktiga delar i en hållbar samhällsutveckling.

Har det alltid varit självklart att du skulle jobba med ett tekniskt yrke?
– Nej, absolut inte. Jag gick samhällslinjen men kompletterade sedan med naturvetenskapligt basår i Falun. Tanken då var att bli biolog. Men en lärare i matte och fysik var väldigt inspirerande och gav mig självförtroendet att söka en teknisk linje istället. Dessutom var ju arbetsmarknaden för ingenjörer mycket bättre än för biologer.

Vad fick dig att börja jobba hos oss?
– Efter ingenjörsutbildning i Härnösand jobbade jag under fem år med fjärrvärme i södra Stockholm och anser fortfarande att det är en väldigt bra uppvärmningsform, förutsatt att man bor inom ett område där fjärrvärmenätet finns. Jag tröttnade på pendelresor så jag sökte arbete närmare bostaden och fick jobb på SEVAB som processingenjör inom Vatten och Avlopp på reningsverket. När driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö bildades fick jag chans att jobba på en avdelning som arbetar med el, fjärrvärme och biogas. Det är ett jobb som passar mig väldigt bra.

Vad gör dig glad på jobbet?
– Jag trivs både med mina arbetsuppgifter och med ledarskapet. Jag får förtroende från min chef och får uppdrag som gör att jag utvecklas. Dessutom jobbar jag med miljöfrågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det känns bra att få verka i en organisation som arbetar med samhällsnyttiga funktioner och som går i bräschen i många frågor. Jag är kort sagt stolt över att jobba med en verksamhet som tar miljöansvar.