Styrelse

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med kontaktuppgifter hittar du här. Här finns även årets sammanträden, protokoll och årsredovisningar. 

Bild på Lars-Göran Hammarberg, ordförade (S)

Lars-Göran Hammarberg Ordförande (S)

Bild på Leif Lindström, 1:a vice ordförande (S)

Leif Lindström 1e vice ordförande (S)

Bild på Kari Lainio, 2:e vice ordförande (M)

Kari Lainio 2e vice ordförande (M)

Bild på Jan Heiniö, ledamot (M)

Jan Heiniö Ledamot (M)

Bild på Kjell Kristiansen, ledamot (M)

Kjell Kristiansen Ledamot (M)

Bild på Rashid Azarå, ledamot (V)

Rashid Azarå Ledamot (V)

Bild på Seppo Vuolteenaho, ledamot (SD)

Seppo Vuolteenaho Ledamot (SD)

Bild på Eine Ikonen, ledamot (S)

Eine Ikonen Ledamot (S)

Bild på Tomas Fors, ledamot (C)

Tomas Fors Ledamot (C)

Bild på Ann-Sofie Wågström, adjungerande (S)

Ann-Sofi Wågström Adjungerande (S)

Catharina Retzman

Catharina Retzman Arbetstagarrepresentant

Bild på Marie Bullert Aveborn, arbetstagarrepresentant

Marie Bullert Aveborn Arbetstagarrepresentant

Styrelsesammanträden 2022

  • 10 februari
  • 21 april
  • 12-13 maj (gemensamma strategidagar)
  • 16 juni
  • 26 augusti
  • 27 oktober
  • 1 december

Om ESEM

Hos oss finns ett starkt engagemang för varje uppdrag, dessutom både vilja och förmåga att leda utvecklingen inom energi och miljö.

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.

Allmänna handlingar

Eftersom vi är ett kommunalt bolag kan du begära ut allmänna handlingar från oss.