Styrelse

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med kontaktuppgifter hittar du här. Här finns även årets sammanträden, protokoll och årsredovisningar. 

Bild på Lars-Göran Hammarberg, ordförade (S)

Lars-Göran Hammarberg Ordförande (S)

Bild på Leif Lindström, 1:a vice ordförande (S)

Leif Lindström 1e vice ordförande (S)

Bild på Kari Lainio, 2:e vice ordförande (M)

Kari Lainio 2e vice ordförande (M)

Bild på Jan Heiniö, ledamot (M)

Jan Heiniö Ledamot (M)

Bild på Kjell Kristiansen, ledamot (M)

Kjell Kristiansen Ledamot (M)

Bild på Rashid Azarå, ledamot (V)

Rashid Azarå Ledamot (V)

Bild på Seppo Vuolteenaho, ledamot (SD)

Seppo Vuolteenaho Ledamot (SD)

Bild på Eine Ikonen, ledamot (S)

Eine Ikonen Ledamot (S)

Bild på Tomas Fors, ledamot (C)

Tomas Fors Ledamot (C)

Bild på Ann-Sofie Wågström, adjungerande (S)

Ann-Sofi Wågström Adjungerande (S)

Bild på Jimmy Gredeson, arbetstagarrepresentant

Jimmy Gredeson Arbetstagarrepresentant

Bild på Marie Bullert Aveborn, arbetstagarrepresentant

Marie Bullert Aveborn Arbetstagarrepresentant

Styrelsesammanträden 2021

  • 11 februari
  • 22 april
  • 16 juni
  • 24 augusti
  • 21-22 september
  • 28 oktober
  • 1 december

Information om våra bolagsstämmor

Med anledning av pågående Coronavirus-pandemi kommer årets bolagsstämmor i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag avseende räkenskapsåret 2020, inte att vara öppna för allmänheten.

Du som önskar ställa frågor till något av bolagen om verksamheten, har möjlighet att göra det till ann.blomqvist@esem.se.
Vi besvarar frågorna via mail och kommer även att publicera frågor och svar på bolagens hemsidor. Det går även bra att beställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2020.

Om ESEM

Hos oss finns ett starkt engagemang för varje uppdrag, dessutom både vilja och förmåga att leda utvecklingen inom energi och miljö.

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.

Allmänna handlingar

Eftersom vi är ett kommunalt bolag kan du begära ut allmänna handlingar från oss.