Styrelse

Styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med kontaktuppgifter hittar du här. Här finns även årets sammanträden, protokoll och årsredovisningar. 

Leif Thorstenson

Leif Thorstenson Ordförande (S)

Jan Heiniö

Jan Heiniö 1:e vice ordförande (M)

Kari Lainio

Kari Lainio 2:e vice ordförande (M)

Leif Lindström

Leif Lindström Ledamot (S)

Seppo Vuolteenaho

Seppo Vuolteenaho Ledamot (SD)

Tobias Gustafsson

Tobias Gustafsson Ledamot (SD)

Lars Andersson

Lars Andersson Ledamot (S)

Tord Tjernström

Tord Tjernström Ledamot (S)

Joakim Hagsten Ledamot (C)

Åsa Kullgren

Åsa Kullgren Adjungerande

Marie Bullert Aveborn

Marie Bullert Aveborn Arbetstagarrepresentant

Mats Rehnholm

Mats Rehnholm Arbetstagarrepresentant

Marco Medina

Marco Medina Arbetstagarrepresentant

Styrelsesammanträden 2023

  • 9 februari
  • 29-30 mars (gemensamma Strategidagar)
  • 20 april
  • 15 juni
  • 24 augusti
  • 19 oktober
  • 5 december

Om ESEM

Hos oss finns ett starkt engagemang för varje uppdrag, dessutom både vilja och förmåga att leda utvecklingen inom energi och miljö.

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.

Allmänna handlingar

Eftersom vi är ett kommunalt bolag kan du begära ut allmänna handlingar från oss.