Aktuella upphandlingar

Våra upphandlingar regleras av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (SFS 2007:1092), LUF. Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Mercell Tendsign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Som leverantör lämnar du anbud direkt i systemet. 

Kommande upphandlingar 2023

Solcellspark
Lamellhuset Partnering SUA
Partnering S1- Avloppspumpstation och reinvestering Rinmansgatan
Reinvestering Hållsta
SUA Ramavtal Totalentreprenader
SUA Vattenrening
Svetsentreprenader
Svets i mark och kammare
Rörnät tryckavlopp S3
Utbyggnad av mottagningsstation Kjula
Ombyggnation av personalbyggnad Ridderhofsgatan
Finsortering
Kontrollrum till Energi
Ny nollpunktsutrustning Folkesta
Byte av primäröverhettare II och ekonomiserare

SUA Programeringskonsulter
Sand 2 fraktioner
Skötsel av dagvattenanläggningar (dammar, diken)
Integrationsplattform
Ramavtal IT-Konsulter
Ramavtal strategikonsulter
Administrationsverktyg IT
Upphandling av en Skylift
Elmaterial
Ramavtal Elektriker
Dynamiska lastberäkningar till Elnät
Flyttjänster i Eskilstuna och Strängnäs
Containrar
Konsultstöd textilåtervinning
Återvinning och transport av gips
Konsulter för uppdrag mot återvinning
2 st. lastväxlare till Strängnäs (Q2, maj 2023)
2 st. lastväxlare Q1 2024
Avsättning fosforfällor
Rabattavtal fordonstvätt
Krishanteringsverktyg inkl konsultpartner
Diariesystem
Utrymningsutbildning för brand
Säkerhetstjänster och bevakning/larmcentraltjänster
Uppgradering panncental Ärla
Förbättrande, förebyggande och avhjälpande underhåll av Energis anläggningar.
ORC Generator Ärla
Omtubning av tubvärmeväxlare till Oljepanna 3
Köp av platsannons
App för smart styrning och kundgränssnitt
Solceller inkl installation
Inkassotjänster inkl juridik
Kreditupplysningstjänster
Upphandling plattform IoT
Upphandling produktförsörjning kopplat till IoT
Skåp med felindikering
Nytt kartsystem till VA
Betalningskontroll (Koncerngemensam)
On- off Boarding
Skadedjurstjänster
GIS- system till Elnät och Energi

Tekniska konsulter VA-arbeten (SUA)
Slamtömning Strängnäs och Mariefred
Takrenovering A-ladan KVV
Ny ICP-MS till labratoriumet i Hyndevad
Hyra av kaffemaskiner inklusive förbrukningsvaror och service
Servicebil
Vågsystem
GRC System
Massagetjänster
Överföringsledning Marv till Sarv, Totalentreprenad i Partnering
Personalbyggnad Ekeby
Ledningsanvisning med tillhörande administration i Ledningskollen
Lokalvård i Eskilstuna och Strängnäs
Avyttring fordon
Betongblock
Bentonitmatta Granbacken
2 st. lastväxlare Q1 2023
1 st. 3-facksbil Q1 2023
Transport från insamlingsstationer (ÅVS) Återvinning
Garage på Kvitten
Hissar
Webbutveckling
Informationsskärmar
Systemstöd för utvecklingssamtal
Plastpåsar till färgsortering
Driftinformationssystem

Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Mercell Tendsign och du kan också via verktyget prenumerera på nyannonserade upphandlingar. Du kan jobba med anbudet i Tendsign fram till klockan 23.59 sista anbudsdagen.

Högerklicka på den upphandling du vill läsa och välj öppna i nytt fönster. Du kan också öppna via alla upphandlingar i nytt fönster via länken till Mercell Tendsign

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Samordnade upphandlingar

Vissa upphandlingar samordnas med Eskilstuna kommun och dess bolag. Vill du ta del av aktuella upphandlingar så annonseras de på följande platser:

Om oss

Vi är ett unik driftbolag som tillsammans ser till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs kommun.