Upplysningstjänster avseende kredit-, person- och fastighetsuppgifter

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose ESEMs och Eskilstuna Kommuns behov av upplysningstjänster avseende kredit-, person- och fastighetsuppgifter.