Kontakta upphandling

Vi på upphandling arbetar för att säkerställa att vi har de kontrakt som krävs för att alla medarbetare inom bolaget ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och affärsmässigt sätt. Det omfattar upphandlingar inom områdena vatten och avlopp, elnät, stadsnät, energi, återvinning, marknad och försäljning, service, samt IT och stab. Det innebär att vi genomför både entreprenadupphandlingar och upphandling av varor och tjänster. Varje upphandlare har sitt eget ansvarsområde. Kontakta gärna respektive upphandlare om du har några frågor!

Sofi Engström

Sofi Engström Upphandlingschef

Isabell Aren

Isabelle Aren Ansvarig upphandlare IT och Fastighet

Ida Vahlqvist

Ida Vahlqvist Ansvarig upphandlare Återvinning

Tomas Lindqvist

Tomas Lindqvist Ansvarig upphandlare Energi

Paula Karlsson

Paula Karlsson Ansvarig upphandlare Vatten & Avlopp

David Dawd

David Dawd Ansvarig upphandlare Elnät och Stadsnät

Per Ericsson

Per Ericsson Strategisk Bränsleinköpare

Karl-Johan Melin

Karl-Johan Melin Inköpskoordinator

Edvin Antsvee

Edvin Antsvee Inköpskoordinator

Kontakta upphandling

Begäran om utlämnande av handling samt begäran om prisjustering sker via mejl till upphandling@esem.se.

Samordnade upphandlingar

Vissa upphandlingar samordnas med Eskilstuna kommun och dess bolag. Vill du ta del av aktuella upphandlingar så annonseras de på följande platser:

Aktuella upphandlingar

I Mercell Tendsign finns komplett förfrågningsunderlag att hämta.

Bli leverantör

Välkommen att lämna ett anbud om att bli leverantör till oss genom att delta i en upphandling!

Om upphandling

Det finns mycket att sätta sig in i när det handlar om upphandling. Här har vi samlat information om lagstiftningen och hur upphandlingsprocessen ser ut hos oss.