Dialog om upphandling

En dialog kan föras före, under och efter en upphandling. Dialogen kan föras på olika sätt och vara både muntlig och skriftlig. De aktuella dialogformerna hos oss är Request for information (RFI) och Leverantörsmöten. 

Request for information (RFI)

Request for information (RFI), är ett sätt att samla in information om produkter och tjänster på marknaden. Det är en dialog där vi som upphandlandare skickar ut skriftliga frågor till företag, som i sin tur får möjlighet att lämna information om sina produkter och tjänster. Frågor i RFI kan till exempel handla om upplägg och processer, kravformuleringar, utvärderingsmodeller, logistikupplägg eller kontraktsvillkor.

RFI kan skickas ut på olika sätt, men det är främst utskick direkt till flera företag eller annonsering på liknande sätt som en upphandling. Annonseringen sker i registrerade annonsdatabaser vilket är samma plats som upphandlingar annonseras i övrigt. Vi använder Mercell Opic som du hittar här.

Leverantörsmöte

Leverantörsmöte är enskilda möten med en leverantör i taget. Mötena kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon. Generellt hålls flera möten med olika leverantörer, detta för att få en så stor och bred kunskap som möjligt om marknaden och vad den har att erbjuda.

Leverantörsmöten kan vara av mer allmän karaktär eller mer specifikt.

Aktuella upphandlingar

I Mercell Tendsign finns komplett förfrågningsunderlag att hämta.

Lämna anbud

Har du hittat en upphandling du vill delta i? Här kan du läsa om hur det går till att lämna ett anbud.

Kontakta upphandling

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!