Tips till dig som är anbudslämnare

Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Visma Tendsign och som leverantör lämnar du anbud direkt i systemet. Vi har listat några tips för att enklare lyckas med ditt anbud. 

Beställ förfrågningsunderlaget i god tid, det tar tid att gå igenom det. Läs förfrågningsunderlaget noggrant, markera krav och vad som efterfrågas. Gå igenom så att ni verkligen kan leva upp till alla angivna krav och att ni accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Utforma anbudet enligt anvisning i förfrågningsunderlaget. Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna information som inte efterfrågats.

Samtliga handlingar ska bifogas för att anbudet ska bli komplett vid inlämning. Beställ därför eventuella intyg eller andra dokument som ska bifogas anbudet i god tid. 

Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas. 

Alla frågor ska ställas via Visma TendSign och där ges också alla svar. I förfrågningsunderlaget finns ett sista datum för att ställa frågor så tänk på att ställa eventuella frågor i god tid.

Förfrågningsunderlagen kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Sådana kompletteringar görs alltid i Visma TendSign och delges till den mailadress som angavs när underlaget beställdes.

Fakturering

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du som levererar varor eller tjänster till oss information om hur du fakturerar.

Om oss

Vi är ett unikt driftbolag med cirka 600 kunniga och yrkesskickliga människor. Tillsammans ser vi till att vardagen fungerar för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs.