Våra affärsområden

ESEM leds av vår VD Mats-Erik Olofsson, som till sin hjälp har en stab med funktioner som HR, ekonomi, juridik, inköp, verksamhetsutveckling och IT. Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.