Service

Linus 1920x1000.jpg

Service åt hela företaget

Vår interna stödfunktion Service bistår hela ESEM med olika typer av tjänster som lämpar sig att hanteras centralt och gemensamt.

Vi ansvarar för insamling av mätvärden för olika nyttigheter, tillhandahåller funktionella lokaler och fordon samt ser till att våra elanläggningar är driftsäkra. Genom att samla hög kompetens inom dessa områden på ett ställe kan flera affärsområden få nytta av gemensamma funktioner.


AVDELNINGAR

Mätning
På avdelningen Mätning ansvarar vi för insamling och förädling av de mätvärden som används för debitering av el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga.

El & Automation
På avdelning El & Automation har vi huvudansvaret för elarbeten på fastigheter och anläggningar över hela företaget. Här ingår konstruktion och programmering av processanläggningar åt ESEMs affärsområden. Vi står också för elinstallationer, elunderhåll och byggnation av elanläggningar.

Fastigheter & Fordon
På avdelningen Fastigheter & Fordon förvaltar och utvecklar vi koncernens fastigheter samt sköter inköp och administration av företagets fordon. Härifrån hanterar vi även de lager som nyttjas av flera affärsområden.