Stadsnät

Benny-Larsson_0013.png

Vi bygger morgondagens  infrastruktur inom stadsnät

I dagens samhälle är kraven på en snabb och stabil digital kommunikation i stort sett lika viktig som själva elen som driver tekniken bakom den. Fler och fler saker i våra hem blir uppkopplade för att kunna kommunicera både med dig och med varandra. För att det ska fungera fullt ut krävs en fiberanslutning med hög kapacitet. Vi jobbar därför med att stärka, utveckla och göra våra stadsnät tillgängliga för fler.

Nära kunden redan från början
Sedan starten i början av 2000-talet har stadsnäten i Eskilstuna och Strängnäs byggts och drivits av EEM och SEVAB. Vår uppgift är att bygga och utveckla stadsnäten och ta fram strategier för etableringar.  Allt arbete som genomförs är ett nära samarbete mellan avdelningarna Stadsnät & Nätmarknad och de övriga avdelningarna inom affärsområde Elnät, där alla de som jobbar med byggnationen och utvecklingen av stadsnäten är placerade organisatoriskt.

Ett samarbete mellan fyra kommuner
Sedan 2015 drivs stadsnäten av Fibra, ett gemensamt bolag som vi äger tillsammans med Mälarenergi i Västerås och Hallstahammars kommun. Avdelningen Stadsnät & Nätmarknad har det övergripande affärsansvaret för EEMs och SEVABs stadsnät och är kontakten med Fibra. 

Vad gör vi och vad gör Fibra?
Fibra driftar, säljer och marknadsför stadsnäten i kommunerna. De har rollen som kommunikationsoperatör, vilket innebär att de också förser näten med tjänsteleverantörer som i sin tur säljer stadsnätsbaserade internet-, tv- och telefonilösningar till alla stadsnätskunder. Vi har hand om ägarstyrningen av Fibra men står även för byggnationen, utvecklingen och strategierna kring hur näten ska byggas ut.