Styrelsen

Det här är styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

 

 

 

 

 

  Lars-Göran Hammarberg
  Ordförande (S)
  Mina kontaktuppgifter 
 

 

 

  Leif Lindström
  1e vice ordförande (S)
  Mina kontaktuppgifter   
 

 

  Kari Lainio
  2e vice ordförande (M)
  Mina kontaktuppgifter

   Jan Heiniö
  Ledamot (M)
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Rashid Azarå
  Ledamot (V)
  Mina kontaktuppgifter

 

  Seppo Vuolteenaho
  Ledamot (SD)
  Mina kontaktuppgifter 

 

  Kjell Hasslert
  Ledamot (OPOL)
  Mina kontaktuppgifter   

 

  Eine Ikonen
  Ledamot (S)
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Tomas Fors
  Ledamot (C)
  Mina kontaktuppgifter  

 

  

  Ann-Sofi Wågström   
  Adjungerande (S)
  Mina kontaktuppgifter 
    

 

 

  Linda Lundholm
  Arbetstagarrepresentant 
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Jimmy Gredeson
  Arbetstagarrepresentant 
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Vello Aren
  Arbetstagarrepresentant
  Mina kontaktuppgifter