Bild på två vuxna med barn på axlarna i solnedgång

Ny storsatsning om hållbara energisystem

2022 började bra för Eskilstuna – vi har blivit universitetsstad! Nu bygger Mälardalens universitet upp ett nytt kompetenscentrum för utveckling av hållbara energisystem. VI är stolt deltagare

Vatten- och livsmedelsförsörjning, transporter, hälsa- och sjukvård, industri… Alla viktiga delar av samhället är beroende av energi. Det gör energisektorn till dagens mest kritiska infrastruktur. 

Övergången till ett mer elektrifierat, decentraliserat och digitaliserat energisystem med hög andel förnybar energi medför många utmaningar men också möjligheter. Energimyndigheten beviljar därför medel på 63 miljoner kronor till ett nytt kompetenscentra - koordinerat från Mälardalens universitet, med start den 1 april 2022. Vi är en av de 40 deltagarna. 

Porträtt på Stefan Wennerström, vice VD för ESEM.

"Det finns många bra lösningar och vi hoppas hitta flera områden som vår verksamhet kan vara behjälplig i."

Stefan Wennerström, affärsområdeschef för Energi och Återvinning

Resilient - Energy Systems Competence Centre

Energimyndigheten beviljar medel till kompetenscentret Resilient - Energy Systems Competence Centre. Resilient koordineras från Mälardalens universitet och syftet är att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som antar ett systemperspektiv för säker och effektiv energiförsörjning i hållbara, fossilfria energisystem med låg klimatpåverkan - och i enlighet med Agenda 2030-målen för hållbar utveckling.