Analystjänster

Provtagning av vatten, bränsle och miljö genom transport, laboratorietjänst och utlåtande enligt Swedac, FINAS eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan i enlighet med bland annat EN ISO/IEC 17025. Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.