Styrelseprotokoll 2019

Här hittar du styrelseprotokoll från de styrelsesammanträden som ägde rum under 2019

 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 13 februari

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö före årsstämma 17 april

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Årsstämma 17 april

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö efter årsstämma 17 april

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 20 juni

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 30 oktober

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 28 november

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 13 februari

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning före årsstämma 17 april

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning Årsstämma 17 april

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning efter årsstämma 17 april

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 20 juni

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 30 oktober

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning 28 november

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 13 februari

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning före årsstämma 17 april

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning Årsstämma 17 april

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning efter stämma 17 april

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 20 juni

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 30 oktober

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning 28 november

SEVAB Energiförsäljning

SEVAB Energiförsäljning 13 februari

SEVAB Energiförsäljning före årsstämma 17 april

SEVAB Energiförsäljning Årsstämma 17 april

SEVAB Energiförsäljning efter stämma 17 april

SEVAB Energiförsäljning 20 juni

SEVAB Energiförsäljning 30 oktober

SEVAB Energiförsäljning 28 november